Historia dzielnicy - kalendarium do 1956 r.

Gdynia po wyzwoleniu

1945 r. - 08.05 - Ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Bałtyckiego", późniejszego „Dziennika Bałtyckiego", wydany w gdyńskiej drukarni przy ul. Mściwoja 7.
1945 r. - 09.05
- Z okazji zakończenia wojny miała miejsce spontaniczna manifestacja setek mieszkańców Gdyni. Odbyła się także defilada z udziałem m.in. marynarzy Morskiego Batalionu.
1945 r. - 18.05
- Utworzono w Gdyni Główny Urząd Morski (GUM). Pierwszym jego kierownikiem został komandor Józef Poznański.
1945 r. - 19.05
- Ukazał się pierwszy numer „Dziennika Bałtyckiego". Redakcja mieściła się przy ulicy 10 Lutego, a drukarnia przy ulicy Mściwoja.
1945 r. - 24.05
- Wznowiło działalność kino „Bałtyk" - przedwojenna „Gwiazda". Wkrótce chciano dokonać kolejnej zmiany nazwy kina na „Moskwa", ale wobec sprzeciwu gdynian przyjęto nazwę „Warszawa".
1945 r. - 31.05
- W Gdyni powstała Komisja Odszkodowań Morskich.
1945 r. - 07.06
- Po wyzwoleniu - zdewastowany działaniami wojennymi teren Stoczni NAUTA został zabezpieczony w ramach działalności Zjednoczenia Stoczni Polskich.
1945 r. - 07.06
- W porcie gdyńskim usunięto z dna morskiego niemiecki statek „Africana", umyślnie zatopiony przez okupanta.
1945 r. - 13.06
- Wznawiają pracę gdyńskie stocznie.
1945 r. - 06.07
- W wydawanym w Gdyni „Dzienniku Bałtyckim" wyodrębniono stałą kolumnę „Żegluga-Porty-Rybołówstwo".
1945 r. - 10.07
- Uruchomiono pierwsze połączenie Gdyni z Gdańskiem jako linię "A" (od 1954 r. nr 101). Linia ta funkcjonowała do 12 grudnia 1981 r.
1945 r. - 12.07
- Redaktorem naczelnym „Dziennika Bałtyckiego" wychodzącego w Gdyni został przybyły z Wilna redaktor Bolesław Wit Święcicki.
1945 r. - 16.07
- Do odblokowanego portu gdyńskiego zawinął pierwszy po wojnie statek. Był to węglowiec bandery fińskiej „Suomen Neito".
1945 r. - 20.07
- Ruszyła gdyńska Drukarnia Wojskowa, przy ulicy Świętego Piotra. Przed wojną były to Zakłady Graficzne Alfonsa Szczuki, uruchomione w 1937 r.
1945 r. - 25.07
- Po raz pierwszy po wojnie odwiedził Gdynię były wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski.
1945 r. - 07.08
- Odbył się gdyński „Czwartek Literacki" z udziałem Jana Brzechwy.
1945 r. - 11.08
- Z chłodni portowej polscy marynarze usunęli pociski artyleryjskie, materiały wybuchowe i miny.
1945 r. - 20.08
- Wznowiła działalność Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.
1945 r. - 24.08
- Ukazał się dekret „O wydawaniu zaświadczeń stałych dla Gdyni i powiatów kartuskiego, wejherowskiego, starogardzkiego, kościerskiego i tczewskiego o obywatelstwie i narodowości polskiej".
1945 r. - 26.08
- Wizyta premiera Stanisława Mikołajczyka w Gdyni.
1945 r. - 05.09
- Do portu w Gdyni zawinął pierwszy statek UNRRAs/s „Nismaha" z USA. Przywiózł 4.000 ton żywności. Kapitanem statku był Clement Walker, którego matka pochodziła z Polski..
1945 r. - 12.09
- Uchwałą Rady Ministrów została powołana do życia Delegatura Rządu dla Spraw Wybrzeża. Na jej czele stanął Eugeniusz Kwiatkowski.
1945 r. - 21.09
- Z wojennej tułaczki powrócił do macierzystego portu w Gdyni pierwszy polski statek ss. „Kraków", z kapitanem Bolesławem Miksztą, witany entuzjastycznie przez tłumy gdynian.
1945 r. - 01.10
- Ukazał się pierwszy powojenny numer miesięcznika „Morze".
1945 r. - 19.10
- Koniec wojennej tułaczki „Daru Pomorza". Na zakotwiczonym w sztokholmskim porcie żaglowcu, rozpoczęto przygotowania do powrotu do Polski.
1945 r. - 21.10
- Posiedzenie Komisji Morskiej Krajowej Rady Narodowej z udziałem najwyższych władz państwowych, na którym zobowiązano rząd i władze wojewódzkie do szybkiej odbudowy portu w Gdyni.
1945 r. - 25.10
- Do Gdyni powrócił „Dar Pomorza" i został przekazany Szkole Morskiej. Fregatę do kraju przyprowadził kpt. ż.w. Zbigniew Żebrowski.
1945 r. - 26.10
- Inauguracja Teatru Miejskiego „Komedia" w Gdyni pod dyrekcją Heleny Hałacińskiej inscenizacją „Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Wandy Jarszewskiej.
1945 r. - 28.10
- Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego powołano do życia Marynarkę Wojenną.
1945 r. - 02.11
- Inauguracyjne spotkanie Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego w Gdyni.
1945 r. - 07.11
- Władze wojskowe Marynarki Wojennej opuściły banderę wojenną na „Darze Pomorza" i przekazały „białą fregatę" prawowitemu właścicielowi - Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni.
1945 r. - 10.11
- Do portu macierzystego w Gdyni powrócił po wojennej tułaczce statek m/t „Kutno".
1945 r. - 17.11
- W Teatrze Miejskim w Gdyni odbyła się premiera sztuki Huxleya pt. „Roxy"
1945 r. - 22.11
- Z wojennej tułaczki do macierzystego portu w Gdyni powrócił statek m/s „Morska Woda".
1945 r. - 03.12
- Odbyła się trzecia „Środa Artystyczna" w powojennej Gdyni. Zaprezentowano utwory muzyczne w wykonaniu skrzypka Henryka Patulsa, któremu akompaniował profesor Władysław Walentynowicz, pianista.
1945 r. - 10.12
- Zmarł tragicznie kapitan Żeglugi Wielkiej Wacław Niewiarowicz, powszechnie znany mieszkaniec Gdyni. Stracił życie, pełniąc obowiązki pilota portowego.
1946 r. - 15.01
- W Teatrze Miejskim w Gdyni odbyła się premiera sztuki Fedora pt. „Matura".
1946 r. - 29.01
- Powstała spółka „Dalmor" pierwsze polskie Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich.
1946 r. - 14.02
- Dokonano pierwszego po wojnie spisu ludności. Liczba mieszkańców Gdyni wynosiła 77.829 osób. 1962 r. Biuro Centrali CHIPOLBROK'u przenosi się z Tianjin do Szanghaju.
1946 r. - 24.02 - Skierowano do eksploatacji pierwsze wyremontowane wozy trolejbusowej komunikacji miejskiej typu „Henschel", pozostałe po okresie okupacji.
1946 r. - 28.02
- Powołano w Gdyni Państwowe Centrum Wychowania Morskiego - ośrodek szkolenia kadr floty handlowej i rybackiej.
1946 r. - 13.03
- Reaktywowano klub sportowy „Arka", jako Rybacki Klub Sportowy Morskiego Instytutu Rybołówstwa.
1946 r. - 19.03
- Powstał Międzykomunalny Zakład Komunikacyjny Gdańsk - Gdynia z siedzibą w Gdańsku do obsługi komunikacyjnej Trójmiasta, który w 1951 r. przekształcono w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Gdańsk - Gdynia.
1946 r. - 19.03
- Uruchomiono pierwszą po wojnie linię trolejbusową na trasie Zajezdnia przy ul. Derdowskiego - Zarząd Miejski, którą w czerwcu 1946 r. przedłużono do Orłowa.
1946 r. - 29.03
- Podpisano akt erekcyjny Związku Międzykomunalnego Gdańska, Gdyni i Sopotu, powołanego dla wspólnego rozwiązywania problemów komunikacyjnych miast w nim zrzeszonych.
1946 r. - 05.04
- W Gdyni uroczyście otwarto linię promową Polska-Szwecja.
1946 r. - 06.05
- Kuter „Marta" pierwsza jednostka „Dalmoru" wyruszył na połowy.
1946 r. - 18.05
- Przedstawiciele Zjednoczenia Stoczni Polskich i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Stoczniowych uzgodnili i podpisali pierwszy w polskim przemyśle okrętowym Układ Zbiorowy.
1946 r. - 08.06
- W Teatrze Miejskim w Gdyni odbyła się premiera sztuki Jarosława Iwaszkiewicza pt. „Stara cegielnia".
1946 r. - 17.06
- W pierwszy powojenny rejs wyruszył „Dar Pomorza" pod dowództwem kapitana Stefana Gorazdowskiego.
1946 r. - 22.06
- Rozstrzygnięcie konkursu na herb Gdyni, podczas którego przyjęto projekt gdyńskiego plastyka inauczyciela Leona Staniszewskiego. Sam autor tak uzasadniał treść swego projektu: .Prosty miecz słowiański koloru białego symbolizuje walki w obronie polskiego morza, nawiązując jednocześnie do zbrojnych walk floty króla Władysława IV. Czerwone tło na tarczy ma przypominać o rewolucyjnych tradycjach klasy robotniczej, budującej od 1920 roku Gdynię. Ryby koloru żółtego wskazywać mają na nadmorski charakter miasta oraz przypominać dawną wieś rybacką".
1946 r. - 26.07
- Groźny pożar na transatlantyku m/s „Batorym" strawił dwa najwyższe pokłady.
1946 r. - 01.08
- We Francji, w Moulhoure urodziła się Franciszka Cegielskia - prezydent miasta Gdyni, poseł AWS oraz Minister Zdrowia w rządzie Jerzego Buzka.
1946 r. - 29.09
- W gdyńskiej Stoczni Rybackiej ukończono budowę pierwszego po wojnie kutra rybackiego.
1946 r. - 20.11
- Pierwsza powojenna premiera w Miejskim Teatrze „Wybrzeże" w Gdyni - „Homer i Orchidea" Tadeusza Gaycego w inscenizacji i reżyserii Iwo Galla.
1946 r. - 14.12
- W Teatrze Miejskim „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się premiera sztuki Tadeusza Rittnera pt. „W małym domku", w reżyserii Iwo Galla.
1947 r. - 15.01
- Rozpoczyna powojenną działalność Polskie Towarzystwo Kontroli „Supervise", działające w porcie gdyńskim już w 1929 r.
1947 r. - 18.01
- Miasto Gdynię odznaczono Krzyżem Grunwaldu w uznaniu bohaterskiej postawy mieszkańców w czasie wojny.
1947 r. - 06.02
- W Teatrze Miejskim „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się premiera sztuki J. Szaniawskiego pt. „Żeglarz" w reżyserii Iwo Galla.
1947 r. - 13.03
- m/s „Batory" wpłynął do swego macierzystego portu w Gdyni, po długotrwałym remoncie w antwerpskiej stoczni, gdzie usuwano wojenne zniszczenia statku, biorącego udział w brytyjskich konwojach.
1947 r. - 14.03
- W Teatrze Miejskim „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się premiera sztuki A. Grzymały Siedleckiego pt. „Ludzie są ludźmi", w reżyserii Iwo Galla.
1947 r. - 30.03
- W Teatrze Miejskim w Gdyni odbyła się premiera sztuki K.H.Rostworowskiego pt. „Przeprowadzka".
1947 r. - 31.03
- m/s „Batory" polski transatlantyk wyruszył z Gdyni z kompletem pasażerów na pokładzie w pierwszy powojenny rejs do Nowego Jorku.
1947 r. - 02.04
- Przedstawiciele Polskiej Misji Morskiej w Gibraltarze dokonali oględzin okrętu szkolnego Marynarki Wojennej ORP „Iskra" i przygotowali na powrót do Gdyni.
1947 r. - 26.04
- Początek działalności pierwszego Gdyńskiego Towarzystwa Filatelistycznego.
1947 r. - 27.04
- Otwarto nową Szkołę Podstawową nr 21.
1947 r. - 30.04
- Polski transatlantyk m/s „Batory" po raz pierwszy po wojnie zawinął do swego macierzystego portu w Gdyni.
1947 r. - 13.05
- W Teatrze Miejskim „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się premiera sztuki Williama Szekspira pt. „Jak wam się podoba", w reżyserii Iwo Galla.
1947 r. - 22.05
- Ekipy polsko-radzieckie wyprowadzają z portu, wydobyty z dna, wrak pancernika „Schleswig-Holstein uszkodzony podczas nalotu brytyjskich samolotów RAF, w grudniu 1944 r.
1947 r. - 28.07
- Przekształcono Morski Instytut Rybacki (MIR) z siedzibą w Gdyni, w jednostkę naukowo-badawczą.
1947 r. - 26.11
- Stocznia Remontowa NAUTA została podporządkowana Departamentowi Rybołówstwa Morskiego w Ministerstwie Żeglugi.
1947 r. - 13.12
- W Teatrze Miejskim „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się sztuka A. Cwojdzińskiego pt. „Temperamenty", w reżyserii Iwo Galla.
1947 r. - 26.12
- W Teatrze Miejskim „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się premiera komedii Moliera pt. „Chory z urojenia", w reżyserii Iwo Galla.
1948 r. - 10.01
- Polskie Towarzystwo Kontroli Supervise związało się ze szwajcarska firmą Societe Generale de Surveillance, która przejęła 51 % udziałów, stając się głównym akcjonariuszem.
1948 r. - 13.01
- Nastąpiło rozwiązanie Delegatury Rządu dla Spraw Odbudowy Wybrzeża. Jej szef Eugeniusz Kwiatkowski, przedwojenny wicepremier rządu, wraz z Franciszkiem Sokołem, przedwojennym gdyńskim Komisarzem Rządu, otrzymują nakaz opuszczenia Gdyni.
1948 r. - 02.02
- Przedsiębiorstwo rybackie „Arka" otrzymało pierwszy kuter stalowy typu KS-17, zbudowany w Stoczni Gdańskiej.
1948 r. - 21.02
- Marszałek Michał Rola-Żymierski przeprowadził inspekcję Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni.
1948 r. - 10.03
- Polskie Towarzystwo Kontrolki SUPERVISE, zmienia adres na Derdowskiego 7.
1948 r. - 18.05
- Do służby w Marynarce Wojennej wcielono następujące jachty: „Jantar", „Komandor", „Bałtyk", „Komodor", „Bosman" i „Bosmanmat".
1948 r. - 12.06
- W Teatrze Miejskim „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się premiera sztuki Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele" w inscenizacji Iwo Galla.
1948 r. - 20.07
- W Teatrze Miejskim „Wybrzeże „ w Gdyni odbyła się premiera sztuki L.H. Morstina pt. „Taniec księżniczki".
1948 r. - 01.08
- W porcie gdyńskim otwarto strefę wolnocłową.
1948 r. - 08.09
- Zmarł inżynier Tadeusz Wenda, budowniczy portu w Gdyni.
1948 r. - 30.11
- W Teatrze Dramatycznym w Gdyni odbyta się premiera komedii A. Fredro pt. „Pan Jowialski" w reżyserii Iwo Galla.
1948 r. - 21.12
- Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej Ksiądz Biskup Kazimierz Józef Kowalski ustanowił samodzielna parafię tytularną pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, z dniem 1 stycznia 1949 r.
1948 r. - 23.12
- Ksiądz Hilary Jastak ówczesny dyrektor „Caritas" został mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
1948 r. - 31.12
- Według oficjalnych danych Gdynia liczyła 114.032 mieszkańców.
1949 r. - 31.01
- Oficjalne zakończenie odbudowy Gdyni po zniszczeniach wojennych.
1949 r. - 01.02
- Powstało „Polcargo" - przedsiębiorstwo kontroli ilości i wagi, z siedzibą w Gdyni.
1949 r. - 08.02
- Powstało w Gdyni przedsiębiorstwo Morska Obsługa Radiowa Statków - „MORS".
1949 r. - 10.03
- Rada Ministrów podjęła uchwałę dotyczącą zwiększenia połowów ryb morskich i pomocy dla rybaków. Dokonano podziału kutrów i statków rybackich według ich zdolności połowowych.
1949 r. - 11.06
- W Teatrze Dramatycznym w Gdyni odbyła się premiera komedii G. B. Shaw'a pt. „Pigmalion", w reżyserii Iwo Galla.
1949 r. - 24.06
- Otwarcie pierwszej polsko-azjatyckiej linii żeglugowej do Indii i Pakistanu. Pierwszym polskim statkiem tej linii był m/s „Generał Walter".
1949 r. - 22.07
- Oddano do eksploatacji trasę trolejbusową do Małego Kacka.
1949 r. - 15.09
- Otwarcie jubileuszowego 35 sezonu Teatru Miejskiego, który jest spadkobiercą tradycji Sceny Objazdowej Teatru „Wybrzeże", Teatru Ziemi Gdańskiej i Teatru Dramatycznego, premierą sztuki Tadeusza Różewicza pt. „Kartoteka".
1949 r. - 01.10
- Powstało WPKGG: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Gdańsk - Gdynia zamiast dotychczasowego MZKGG.
1949 r. - 29.10
- Oddano do eksploatacji trasę trolejbusową do Oksywia Dolnego.
1949 r. - 04.11
- Minister Żeglugi wydał zarządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zarząd Portu Gdańsk-Gdynia.
1949 r. - 28.11
- Zakończono prace nad renowacją zniszczonego w czasie wojny falochronu przed wejściem do portu w Gdyni.
1949 r. - 04.12
- Powstało Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona" z siedzibą w Gdyni, zajmujące się zaopatrywaniem statków.
1950 r. - 08.07
- Otwarcie linii żeglugowej Gdynia-porty chińskie. M/s „Warta" zainicjował eksploatację tej linii.
1950 r. - 28.10
- Nastąpiła wymiana starych pieniędzy na nowe. Za stare 100 złotych wypłacano 3 nowe złotówki. Wymiana dotknęła zwłaszcza „drobnych ciułaczy". Z tego powodu odnotowano w Gdyni trzy samobójstwa.
1950 r. - 02.11
- W Pekinie rozpoczęto rozmowy dotyczące założenia Chińsko-Polskiego Towarzystwa Maklerów Okrętowych sp. z o.o.
1951 r. - 05.01
- Polska Żegluga Morska uruchomiła linię Gdynia-Szczecin-Londyn.
1951 r. - 15.03
- Polskie Linie Oceaniczne otrzymały zbudowany w Gdańskiej Stoczni drobnicowiec m/s „Gdynia".
1951 r. - 24.03
- Zmarł Hilary Ewert - Krzemieniecki, prawnik, zastępca burmistrza Gdyni. Pochowany został na Obłużu.
1951 r. - 30.03
- Stocznia Gdyńska otrzymała nazwę „Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni".
1951 r. - 10.04
- Sprzedano udziały Polskiego Towarzystwa Kontroli SUPERVISE, warszawskiej firmie PHZ Transactor. Aktualny podział udziałów wygląda tak, że PHZ Transactor posiada 102 udziały (51%), a Societe Generale de Surveillance 98 udziałów (49%)
1951 r. - 15.06
- Na podstawie umowy między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej, powstało Chińsko-Polskie Towarzystwo Maklerów Okrętowych sp. z o.o. z siedzibą w Chinach i Oddziałem w Polsce.
1951 r. - 01.08
- Do portu w Gdyni zawinął statek wiozący z Antwerpii pierwszego słonia dla warszawskiego ogrodu zoologicznego.
1951 r. - 02.08
- W Stoczni Gdyńskiej, która z okazji 80 lecia powstania rządów proletariackich w Paryżu (1871 r.) przyjęła nazwę „Stoczni im. Komuny Paryskiej", zwodowano pierwszy zbudowany tu statek pełnomorski m/s„Melitopol" o nośności 820 ton.
1951 r. - 11.09
- Wydobyto wrak pancernika „Gneisenau". W latach 1951 - 1953 wrak został pocięty na złom.
1952 r. - 09.08
- m/s „Morska Woda" - statek-baza Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich „Dalmor", wypłynął z Gdyni w swój pierwszy rejs na Morze Północne.
1952 r. - 29.11
- Przekazano do eksploatacji pierwszy statek handlowy w całości zbudowany w stoczni im. „Komuny Paryskiej". Byt to drobnicowiec „Melitopol" o nośności 820 ton, dla armatora radzieckiego.
1952 r. - 03.12
- Na podstawie zarządzenia Ministra Żeglugi, Stocznia Rybacka oraz Remontowa Obsługa Statków zostały połączone, tworząc nowe przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Gdyńska Stocznia Remontowa".
1952 r. - 31.12
- Powstała Gdyńska Stocznia Remontowa.
1953 r. - 19.04
- W „Niedzielę Dobrego Pasterza" z wizytą duszpasterską przybył do Gdyni Prymas Polski, ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, na zaproszenie księdza prałata Hilarego Jastaka, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
1953 r. - 28.06
- Powstało Muzeum Marynarki Wojennej.
1953 r. - 22.07
- Oddano do użytku zelektryfikowaną podmiejską szybką kolej na odcinku Gdynia-Sopot.
1953 r. - 12.09
- Rozporządzeniem Rady Ministrów, przyłączono do Gdyni osadę Wielki Kack.
1953 r. - 08.11
- Odsłonięcie pomnika „Wdzięczności" na Skwerze Kościuszki. Gdyńska „Natasza" wyszła spod dłuta rzeźbiarza, Mariana Wnuka, profesora PWSSP w Gdańsku i ASP w Warszawie.
1953 r. - 02.12
- Utworzono w Gdyni Muzeum Marynarki wojennej, na wysokości plaży miejskiej.
1953 r. - 22.12
- Minister Żeglugi powołał do życia Zarząd Portu Gdynia. Została utworzona podstawowa koncepcja formalnej organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa zarządzającego portem gdyńskim.
1954 r. - 22.04
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" zwodowano dla PLO drobnicowiec „Gdańsk".
1954 r. - 01.05
- Uruchomiono zelektryfikowaną linię podmiejską Gdańsk-Gdynia, zwaną Szybką Koleją Miejską (SKM)
1954 r. - 26.10
- W Stoczni im „Komuny Paryskiej" wodowanie drobnicowca „Kagopolje" dla armatora radzieckiego.
1955 r. - 21.07
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" zwodowano dla Polsko-Chińskiego Towarzystwa „Chipolbrok" statek drobnicowy m/s „Reda".
1955 r. - 20.08
- Uroczyste otwarcie linii do portu Djakarta i Surabaya. W inauguracyjny rejs wypłynął m/s „Tobruk".
1956 r. - 15.01
- Oddano do użytku kolejny zelektryfikowany odcinek Szybkiej Kolei Miejskiej - do Chylonii. Dotąd pociągi dojeżdżały tylko do Gdyni Stoczni.
1956 r. - 13.06
- Zmarł Franciszek Sokół, przedwojenny Komisarz Rządu w Gdyni.
1956 r. - 13.07
- Na scenie Teatru „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się premiera sztuki K. Czapka, pt. „Matka", w reżyserii Waleriana Lachnitta.
1956 r. - 02.12
- Powstało w Gdyni Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
1956 r. - 20.12
- Rada Ministrów podjęła uchwałę o funduszu rozbudowy polskiej floty handlowej.


Kalendarium opracowała K. Miszewska na podstawie  "Kalendarza Gdyńskiego" z roku 2002 wydanego przez IMPRIMATUR dla ZKM w Gdyni.

Wydarzenia

<<  Marca 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Reklama
Reklama